ElmontPlus wykonało dokończenia instalacji i
uruchomienie systemu kontroli dostępu
w Galerii Młociny Warszawa.