Budowa Hotelu Crystal Mountain Resort w Wiśle. Wykonawstwo zastępcze instalacji niskoprądowych w zakresie Sygnalizacji Systemu Pożaru oraz telewizji przemysłowej.

Leave a Reply