Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych na przebudowie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Litewskiej 14 i 16 w Warszawie. Prace też obejmowały połączony budynek patomorfologi. Zakres prac to kompletna wymiana instalacji elektrycznej, montaż tras kablowych, osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych, rozdzielni a także instalacja odgromowa. W zakresie teletechniki wchodziły instalacje: LAN, DSO, SSP, KD i CCTV.